23948sdkhjf

ITD: Problematisk at varebiler ikke er med i ny aftale om chaufførløn

I de senere år er en del af den internationale godstransport flyttet fra lastbiler og over på varebiler. En af årsagerne er, at godskørsel med varebiler er undtaget en række af de EU-regler, som godskørsel med lastbiler er underlagt. Undtagelsen gælder dog ikke cabotagereglerne, som varebilerne også er underlagt.

I den politiske aftale, som et flertal i Folketinget netop har indgået, tages der udgangspunkt i et fælles forslag fra DA og FH.

Her fremgår det på forslagets første side, at ”Da cabotagekørsel og kombinerede transporter udelukkende udføres med køretøjer over 3.500 kg, har parterne ikke fundet anledning til i dette forslag at foreslå justeringer i godskørselsloven på varebilsområdet”.

Aftale ville være det naturlige skridt
Men det vækker kritik hos brancheorganisationen ITD, der peger på, at varebilsområdet har haft betydeligt fokus i andre lande.

- Fra svensk side hører vi, at man oplever problemer med en lang række udenlandske varebiler, der kører godskørsel, og som primært kommer ind i Sverige fra Danmark. Det naturlige skridt havde derfor været, at man fra politisk side lavede en aftale, hvor varebilschaufførerne også blev omfattet, udtaler Jens Hvid Bang, chefkonsulent i ITD’s politiske afdeling.

Udviklingen har medført, at man på EU-plan har vedtaget at sænke vægtgrænsen på en række regler, der i dag gælder for lastbiler, så de også omfatter varebiler. Blandt andet vil man i fremtiden skulle have en tilladelse for at kunne køre international godskørsel og cabotagekørsel med varebil. Det er en del af den kommende Vejpakke.

Danske politikere hænger i bremsen
Folketinget hænger imidlertid i bremsen, når det kommer til indsatsen mod varebiler. Det gælder ikke kun i den politiske aftale om chaufførløn.

Mest tydeligt er det, at man har forankret kontrollen af cabotagekørsel i Politiets tungvogncentre, hvor man kontrollerer tunge køretøjer, som lastbiler og busser – men altså ikke varebiler.

- Hvis der ikke bliver skabt lige vilkår for godskørsel, uanset om det foregår med lastbil eller varebil, så risikerer vi i fremtiden, at der vil ske et endnu større skifte fra lastbiler og varebiler. Det gavner hverken vognmandserhvervet eller chaufførernes arbejdsvilkår. Vi opfordrer derfor politikerne til at se nærmere på reglerne for varebilschaufførerne, så vi får skabt ordnede forhold over hele linjen og ikke skævvrider konkurrencen yderligere, slutter Jens Hvid Bang.

Kommenter på artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Send til en kollega

0.094