23948sdkhjf

Lov på vej om ordnede forhold for chauffører

Et flertal i Folketinget er klar til at godkende lovforslaget om chaufførers lønniveau

Regeringen er klar med en ny lov samme lønvilkår for danske og udenlandske virksomheder, der udfører vognmandskørsler på danske landeveje.

Lovforslaget blev førstebehandlet i Folketinget i sidste uge.

Andenbehandlingen sker i juni - og der er på forhånd sikret flertal for lovforslaget. Det er nemlig kun tre partier, der stemmer imod, og det er nogle af de tre mindste partier: Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige og Liberal Alliancer (se boks nederst i artiklen).

Omregnet timesats

Udenlandske transport-virksomheder, der kører cabotage eller kombineret transport i Danmark, stilles over for to konkrete krav:

1) De skal betale deres chauffører en omregnet timesats, som fastlægges af omkostningsniveauet i de mest repræsentative overenskomster.

2) De skal registrere en række oplysninger om deres kørsel i Danmark, der gør det muligt for danske myndigheder at kontrollere og håndhæve kravet om aflønning.

Skal være på niveau med overenskomst
Lovforslaget fastlægger et niveau for danske og udenlandske vognmænds aflønning af deres chauffører ved gods- eller buskørsel i Danmark.

Niveauet er et ikke et beløb i kroner og øre, men en henvisning til landsdækkende, repræsentative overenskomster.

Der er dog ikke tale om, at en overenskomst skal følges til punkt og prikke, men aflønningen skal være på niveau.

Bjørn Brandenborg, der er Socialdemokratiets ordfører for social dumping, forklarer det således:

- En transportvirksomhed skal i fremtiden følge et omkostningsniveau, der ikke afviger væsentligt fra det samlede omkostningsniveau i de kollektive overenskomster, der er indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter på området i Danmark.

Hurtig godkendelse
Der oprettes en særskilt anmeldelsesordning, som teknisk integreres i den eksisterende løsning for Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT). Erhvervsministeriet kigger på, om anmeldelse kan ske på andre sprog end dansk og engelsk.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard Thomsen forsøger at overbevise skeptikerne om, at Færdselsstyrelsen vil arbejde hurtigt, når de skal godkende, om en virksomhed lever de op til omkostningsniveauet.

Desuden er der indsat en paragraf om dette i lovforslaget.

Ventes vedtaget i juni
Virksomheder med eksisterende tilladelser får en overgangsperiode på seks måneder til at leve op til det nye omkostningsniveau.

Samtidig vil det være mulighed at få dispensation til virksomheder, hvor ændringerne vi være særlig byrdefulde.

Endelig evalueres ordningen to år, efter, at ændringerne er fuldt ud gennemførte.

Loven ventes vedtaget i juni og træder i kraft den 1. januar 2021.

Kritik af lovforslag:
”Bølle-metoder” og ”symbolpolitik”

Færdselsstyrelsen vil på sin hjemmeside lægge en liste op over de kollektive overenskomster, man kan tage udgangspunkt i.

Det er her, at de Konservative, Nye Borgerlige og Liberal Alliance har en nagende tvivl, selv om de to førstnævnte partier er med i aftalen fra den 15. januar i år og som er udmøntet i lovforslaget.

Frygter bureaukratisk godkendelse
Partierne frygter, at 3F får monopol, hvis de forskellige overenskomster fra ITD-A, Krifa, Det Faglige Hus og Kristelig Arbejdsgiverforenings (KA) skal gennem en bureaukratisk godkendelse.

Transportordførerne Niels F. Hansen (K) og Mette Thiesen (NB) ønskede ved Folketingets førstebehandling i torsdags, at det blev gjort helt tydeligt, at vognmænd kan vælge mellem forskellige landsdækkende overenskomster.

Frygten er, at usikkerhed vil få vognmænd til at vælge en 3F-overenskomst for at være sikker på godskørselstilladelser og forretningen.

Bruger bølle-metoder
- Lovforslaget giver særskilte rettigheder til 3F, sagde Mette Thiesen (NB).

- Det er en fagforening som benytter sig af deciderede bøllemetoder. Vi ønsker ikke at give 3F monopol

Den udtalelse provokerede SF’s arbejdsmarkedsordfører, Karsten Hønge, som straks replicerede:

- Her får vi udstillet et fagforbund som bøller. I virkeligheden ser vi, at arbejdsgivere benhårdt udnytter underbetalte arbejdere fra lande som Kasakhstan, Usbekistan og Filippinerne til at arbejde under slavelignende forhold.

- Rastepladser overalt i Europa er vinduer ind til fattige parallelsamfund. De er et spejl af den stigende ulighed, vores chauffører lever og arbejder på i førerhusene i ugevis, ja månedsvis!

Symbolpolitik
Henrik Dahl (LA) mente, at lovforslaget er ren symbolpolitik.

- Den sag, vi så i Padborg, kunne såmænd godt forekomme igen.

- Chaufførerne i Padborg-lejren var ansat i et andet land og sendt til Danmark efter gældende regler under udstationeringsdirektivet.

- Det problem løser lovforslaget ikke.

- Derimod bliver den danske arbejdsmarkedsmodel undermineret. I praksis vil lovforslaget betyde en nationalisering af løndannelsen på transportområdet med udgangspunkt i 3F’s overenskomst.

Værn mod unfair konkurrence
Venstres beskæftigelsesordfører, Hans Andersen, forsvarede lovforslaget.

- Det vil sikre ordentlige forhold på de danske veje, sagde han.

- Danske chauffører og vognmænd skal ikke i fremtiden opleve unfair konkurrence fra udenlandske aktører, der udfører cabotagekørsel med meget lave lønninger og ringe arbejdsvilkår her i landet.

- I Venstre er vi glade for at tage kampen op mod løndumping, men vi skal samtidig bevare fuld respekt for foreningsfriheden og gældende kollektiv arbejdsret. Det gør vi med dette lovforslag.

Kommenter på artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Send til en kollega

0.094