23948sdkhjf

Øresundstrafikken faldt med 40 procent i kølvandet på coronapandemien

Lige siden midten af marts har trafikken på Øresundsbroen været markant påvirket af coronapandemien og omverdenens bestræbelser på at begrænse smittespredningen – ikke mindst Danmarks skærpede indrejseregler og grænsekontrol.

I takt med at samfundet er åbnet mere op, mærkes en forbedring i trafikken, men i slutningen af juni var der fortsat en samlet nedgang i trafikken på mere end 50 procent.

– Den kraftige nedgang i trafikken på Øresundsbron vil fortsætte ind i tredje kvartal, og vi ved, at coronakrisen vil få en stor og negativ indvirkning på hele årets trafik og resultat, siger Caroline Ullman-Hammer, administrerende direktør for Øresundsbro Konsortiet.

– Det er usikkert, hvor længe situationen vil fortsætte, og derfor er det vanskeligt at forudsige vores forventede resultat. Den nuværende prognose for 2020 er et resultat før værdiregulering, som er 500-600 millioner DKK lavere end resultatet i 2019, der var på 1.281 millioner DKK.

Milliontab på vejtrafik

Indtægterne fra vejtrafikken er faldet med 213 millioner til 459 millioner DKK i perioden. Jernbaneindtægterne påvirkes ikke af trafikmængden, men udregnes årligt ud fra et prisindeks – i løbet af det første halvår steg indtægterne med 1 million til 257 millioner DKK.

Konsortiets driftsomkostninger faldt fra 126 til 114 millioner DKK, og renteudgifterne blev mere end halveret fra 101 til 43 millioner DKK i perioden. Afskrivningerne steg med 60 millioner DKK til 207 millioner DKK på grund af en revideret afskrivningsplan for en del af forbindelsen.

Driftsresultatet (før finansielle poster og værdiregulering) var et overskud på 405 millioner DKK, hvilket er et fald på 260 millioner DKK. 

Godstrafikken blev påvirket mindst i løbet af det første halvår med et fald på 4 procent i forhold til samme periode sidste år, mens bus- og biltrafikken blev mest berørt og viser et fald på henholdsvis 64 og 43 procent i perioden.

Fra den 16. marts til midten af april (uge 12-16) faldt totaltrafikken med omkring 70 procent sammenlignet med tilsvarende uger sidste år, mens nedgangen var omkring 60 procent fra den 20. april til første halvdel af maj (uge 17-20). Siden midten af maj til udgangen af det første halvår er den samlede trafik cirka halveret.

Svag stigning i svensk trafik

Den 27. juni blev indrejsereglerne lempet for beboerne i de lande og regioner, der på grundlag af smittetrykket betegnes som “åbne” af de danske myndigheder. I dag kan folk i grænseregionerne – mod forevisning af dokumentation for bopæl – indtil videre rejse til Danmark uanset årsagen og smittetrykket i regionen. 

Den svenske fritidstrafik er steget marginalt, siden man har tilladt, at det igen bliver lettere for bosatte i Skåne, Blekinge og Halland at rejse ind i Danmark. I takt med ændringer i smittespredning muliggøres indrejse for bosatte i andre svenske regioner.

– Danskerne har bidraget mest til genopretning af trafikken på broen, og den svenske fritidstrafik holdes blandt andet tilbage af indrejserestriktionerne i Danmark. Vi glæder os over de lettelser, der er foretaget for grænseregionerne, og som er et skridt i retning af en mere normal trafik, og over, at godstrafikken har rullet relativt upåvirket gennem hele coronakrisen, siger Caroline Ullman-Hammer.

Kommenter på artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Send til en kollega

0.08