23948sdkhjf

Stadig brug for flere rastepladser langs motorvejene

Alt for få p-afgifter, der er pålagt lastbilerne på motorvejsrastepladserne, bliver betalt. Det vil transportministeren nu gøre noget ved og lægger op til at ændre færdselsloven, så der gives en rabat på op til 50 pct. ved hurtig betaling i forhold til det nuværende niveau på 2.040 kr.

I sit høringssvar støtter SLD, at der i loven indarbejdes en incitamentsstruktur, der fremmer betalingsgraden. Det er for eksempel positivt, at incitamentet drives ved afgiftslettelser og ikke forhøjelser, hvilket alt andet lige vil lette den økonomiske byrde for virksomhederne.

Men mens formålet med lovforslaget er prisværdigt, mangler branchen fortsat en løsning på det grundlæggende problem med manglende parkeringspladser, som er hele årsagen til, at Færdselsstyrelsen udsteder så mange p-afgifter.

Store kapacitetsudfordringer

Vejdirektoratet konkluderede i sin analyse sidste efterår, at to-tredjedele af motorvejsrastepladserne lider af kapacitetsudfordringer i hverdagene. Når analysen samtidig viser, at lastbilernes opholdstid i hverdagene svarer til pauser og kortere hvil, og at der stort set ingen ophold er over de tilladte 25 timer, så er konklusionen meget klart: Der er et akut og aktuelt behov for flere parkeringspladser til lastbiler, og parkeringsbegrænsningen på 25 timer løser ikke problemet.

Det understøttes af Færdselsstyrelsens tal for udstedte p-afgifter. Her viser billedet nemlig, at 9 ud af 10 af alle p-afgifter er givet for ulovlig parkering som et resultat af, at der er for få pladser, som for eksempel parkering uden for afmærkning. Kun den sidste tiendedel relaterer sig til overskridelser af tidsbegrænsningen.

- Staten har et ansvar for at sikre tilstrækkelig rastepladskapacitet til de chauffører, der i løbet af deres arbejdsdag har brug for at tage en pause eller kortere hvil for at overholde køre- og hviletidsreglerne. Den kapacitet er der tydeligvis ikke i øjeblikket, og det må der findes en løs-ning på, siger chefkonsulent i SLD, Kristian Baasch Pindbo.

SLD vurderer, at der er et investeringsefterslæb i rastepladskapacitet til erhvervstransporterne, som det er nødvendigt, at der bliver taget hånd om i en kommende investeringsplan. De seneste års stigning i vejgodstransporten er ikke blevet efterfulgt af tilsvarende udvidelser af rastepladskapaciteten. Det er veldokumenteret, hvor presset er størst, og Vejdirektoratet har planerne klar for udvidelserne. Det, der mangler, er en politisk beslutning.

- Det stresser chaufførerne unødigt, at det kan koste en p-afgift på over 2.000 kr. at tage sine lovpligtige pauser og træde af på naturens vegne, fordi der er for få rastepladser. Det er jo ikke med chaufførernes gode vilje, at de parkerer ulovligt. Og samtidig er det jo ikke sådan, at det er en reel mulighed – eller på nogen måde grønt og effektivt – at køre derhen, hvor der måske er ledig kapacitet, fordi den findes kun i udkanten af motorvejsnettet, hvor trafikken er mindst. Man skylder fra politisk side at prioritere et erhverv, der bidrager stort til samfundet, og det kan gøres for et relativt lille beløb i forhold til investeringsplanens samlede økonomiske ramme, siger Kristian Baasch Pindbo.

Kommenter artiklen (2)
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.078