23948sdkhjf

Loft for varebilsafgift glæder branchen

Folketinget har vedtaget de nye bilafgifter, og store varebiler vil fortsat have maksimalt loft for afgift. Maksimumafgiften bliver på 47.000 kr. inklusiv C02-tillæg.

Loven blev vedtaget den 9. februar; men den gælder med tilbagevirkende kraft fra den 18. december 2020, hvor lovforslaget blev fremsat. De gamle afgifter vil blive opkrævet frem til 1. juni, for Motorstyrelses IT-systemer er først klar til den tid.

Hermed er ventetiden for varebilskøbere og -forhandlere ovre. I halvanden måned har de gået med uvished for afgiftsstørrelsen, og det er gået hårdt ud over salget af varebiler, som i januar lå væsentligt under januar 2020.

Branchen glæder sig over, at ventetiden endelig er slut; men så glæder de sig over over, at der er fastsat en maksimal grænse for afgiftsstørrelsen.

DI: Glædeligt med maksimal grænse

- Det er godt at få slået fast, at der fortsat er en maksimal grænse for afgift for varebiler over 3 ton, og at denne afgift er reduceret i forhold til tidligere, lyder kommentaren fra branchedirektør Thomas Møller Sørensen, Bilbranchen/DI.

- Det vil gavne mange virksomheder, ikke mindst de mindre og mellemstore.

- Til gengæld vil afgiften for en række mindre varebiler stige væsentligt. Det kan få den effekt, at nogle virksomheder vil vælge en større varebil end nødvendigt.

- Vi havde gerne set, at de nye afgifter for varebiler først trådte i kraft et år senere, da det langt fra er alle bilmærker, der er er klar med varebiler i nul- og lavemissionsvarianter.

Autobranchen Danmark: Afskaf mindsteafgift

Autobranchen Danmark, konstaterer, at afgiften giver et incitament til at vælge en grøn bil. Foreningens adm. direktør, Gitte Seeberg, er glad for, at der er skabt nye og grønne langsigtede afgiftsvilkår for både person- og varebiler.

- Der har dog været en del ballade om, hvordan afgiften for varebiler skulle udregnes helt præcist, og dermed hvad den endelige varebilsafgift ville blive. Det fik Skatteministeren heldigvis præciseret med en ændring af lovforslaget. Nu ved vi, at det nye CO2-tillæg ikke kan føre til, at varebilernes samlede afgift overstiger 47.000 kr. Vi er også tilfredse med, at mindsteafgiften på 20.000 kr. afskaffes, og at grønne varebiler belønnes.

Købs- og leasingaftaler er lige

Autobranchen Danmark er også tilfreds med, at der under lovbehandlingen er præciseret, at købsaftaler ligestilles med leasingaftaler. Det har størst betydning for leasingkontrakter, der er indgået før skæringsdatoen den 18. december, men hvor bilen leveres senere.

Skatteminister Morten Bødskov ændrede lovforslaget, så - som det hedder - "... at krav om tilbagebetaling fra leasingtager i forbindelse med omlægningen ikke skal udgøre en ændring af leasingkontrakten, der fører til omberegning eller krav om fornyet godkendelse fra Skatteforvaltningen..." Det kunne ellers være tilfældet efter de gældende regler.

Afregning senest 1. december

Den 1. juni er Motorstyrelsen klar med tilretningen af IT-systemet og skal påbegynde tilbagebetalinger, fordi der frem til slutningen af maj opkræves registreringsafgift efter de gamle regler.

Skatteforvaltningen vil afregne for meget eller for lidt opkrævet registreringsafgift med forhandlerne senest den 1. december i år.

Der stilles ikke formkrav til indgåelse af en bindende købsaftale, men skatteministeren fastholder, at aftaleparterne bærer bevisbyrden herfor.

Kommenter artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Send til en kollega

0.094