23948sdkhjf

Chauffører kan køre på udløbet kørekort

EU udsætter en række frister på transportområdet atter engang.

På grund af corona-krisen har EU vedtaget en ny forordning, der blandt andet forlænger frister for fornyelse og forlængelse af visse certifikater og licenser, godkendelser og tilladelser, samt visse periodiske kontroller og efteruddannelser.

Den nye forordning hedder Omnibus II. Forlængelsen af frister påvirker følgende områder:

Kvalifikationskrav

Gyldigheden af chaufføruddannelsesbeviser og ”kode 95” anført på kørekort , som udløber i perioden 1. september 2020 til 30. juni 2021 bliver forlænget med 10 måneder fra den udløbsdato, der er anført på beviset.

Samtidig forlænges fristen med 10 måneder for chauffører, der tidligere har gennemført kvalifikationsuddannesen, hvis de skal på efteruddannelse i perioden 1. september til 30. juni 2021.

Kørekort

Gyldigheden af kørekort, som udløber i perioden 1. september til 30. juni 2021 forlænges automatisk med 10 måneder.

Fornyelse og erstatning af førerkort

Medlemsstaternes tidsfrist for at levere et nyt førerkort, hvor en chauffør ansøger om fornyelse af et førerkort mellem den 1. september 2020 og den 30. juni 2021, udvides fra 15 arbejdsdage til to måneder efter anmodningen.

Tilsvarende udvides tidsfristen for at levere et erstatningskort, hvor en chauffør ansøger om et erstatningskort mellem den 1. september 2020 og den 30. juni 2021, fordi hans førerkort er stjålet, bortkommet eller beskadiget, fra otte arbejdsdage til to måneder efter anmodningen.

I perioden indtil det nye kort modtages, kan chaufføren ”køre på strimmel”. Chaufføren skal dog kunne bevise, at der er anmodet om en fornyelse af førerkortet eller om erstatningskort.

Kontrol af betingelser for opretholdelse af tilladelser

Hvis det for perioden mellem den 1. september 2020 og den 30. juni 2021 konstateres, at kravene vedrørende det eller de køretøjer, der skal stå til rådighed for og benyttes af transportvirksomheden, ikke er opfyldt, kan den kompetente myndighed fastsætte en frist på op til 12 måneder til på ny at godtgøre, at kravet er opfyldt.

Herudover gælder, hvis det på grundlag af årsregnskaber og certifikater, der dækker hele eller dele af perioden 1. september 2020 til 30. juni 2021, konstateres, at en transportvirksomhed ikke længere opfylder kravet til det økonomiske grundlag, kan den kompetente myndighed fastsætte en frist på op til 12 måneder til på ny at godtgøre, at kravet er opfyldt.

Har tilsynsmyndigheden mellem den 28. maj 2020 og den 23. februar 2021 fastslået, at en

transportvirksomhed ikke opfylder kravet om indregistrerede køretøjer samt kravet til det økonomiske grundlag og på den baggrund givet virksomheden en frist til at bringe forholdene i orden, kan fristen forlænges, så den samlede frist er op til 12 måneder.

Fællesskabstilladelser og førerattester

Tilladelser til godskørsel for fremmed regning, tilladelser til erhvervsmæssig personbefordring og førerattester, der udløber i perioden mellem 1. september 2020 og 30. juni 2021, anses for gyldige i yderligere 10 måneder.

Rutekørsel

Tidsfristen for behandling af ansøgninger om tilladelse til international rutekørsel, indsendt mellem den 1. september 2020 og 30. juni 2021, forlænges fra fire til seks måneder.

Kontrol af takografer

Omnibus II-forordningen giver mulighed for at forlænge tidsfristerne for den regelmæssige kontrol af tachografer, som skulle have været udført i perioden mellem den 1. september 2020 og den 30. juni 2021, dog skal kontrollerne udføres ikke senere end 10 måneder efter den oprindelige frist.

Det er besluttet ikke at benytte denne mulighed, da der ikke har været problemer med at gennemføre de regelmæssige kontroller af takografer i Danmark.

Den regelmæssige kontrol af tachografer skal derfor udføres som hidtil.

Periodisk syn

Omnibus II-forordningen giver mulighed for at forlænge tidsfristerne for periodisk syn, som skulle have været udført i perioden mellem den 1. september 2020 og 30. juni 2021. Periodisk syn skal udføres på et senere tidspunkt, dog ikke senere end 10 måneder efter den oprindelige frist.

Det er besluttet ikke at benytte denne mulighed, da det ikke har været problematisk at gennemføre periodisk syn i Danmark.

 

Kommenter artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Send til en kollega

0.094