23948sdkhjf

Kontrol af arbejdstid – med bødeloft

Den ny EU-kontrol af chaufførers arbejdstid betyder, at den danske arbejdsmarkedsmodel mister terræn til myndighedskontrol

Fra den 21. maj vil chauffører og vognmænd opleve en skrappere kontrol af arbejdstiden. Her overgår kontrollen fra arbejdsmarkedets parter til politi og færdselsstyrelsen. Det er en følge af EU-vejpakkens regler for mobile arbejdstagere i vejtransporten, dvs. chauffører.

De første tre måneder vil dog være en vejledningsperiode, så bødeblokken hives først frem efter sommerferien. Det er en indrømmelse til blandt andet transportordfører Niels Flemming Hansen (K). Han fik i første omgang fik at vide, at der er tale om kontrol og håndhævelse af eksisterende regler, så der var ikke brug for en sådan vejledningsperiode.

Trine Bramsen tog et nederlag i folketingssalen, da Venstres ændringsforslag om et loft for bødestørrelsen blev vedtaget af blå blok og Det Radikale Venstre.

Bøderne vil svare til niveauet for overtrædelse af køre/hviletider. Loftet er 30.000 kr. for en chaufførs samlede bøde i en kontrolperiode og 60.000 kr. pr. chauffør for vognmandsvirksomhedens samlede bøde.

Chaufførens bøde for ”alvorlig overtrædelse” fastsættes til 1.000 kr. for at have arbejdet 65-70 timer i en uge eller i gennemsnit 56-60 timer i en periode. ”Meget alvorlig overtrædelse” takseres til 3.000 kr.

- Transportbranchen lider under en alvorlig mangel på chauffører, ikke kun i Danmark, men faktisk i hele Europa. Det er vigtigt, at vi ikke skræmmer chaufførerne væk. Det er en branche, hvor man bæver for at lave fejl. Omvendt skal det også kunne mærkes, når man bryder reglerne, siger transportordfører Kristian Pihl Lorentzen (V).

- Det vigtigste er, at vi har fået indhegnet, hvornår man slår til med kontrol, tilføjer han. Elementet med kontrolbesøg uden retskendelse er nemlig fjernet, og kontrollen er risikobaseret, dvs. at brodne kar har størst chance for at blive kontrolleret.

To regelsæt parres

Stramning af kontrollen med arbejdstid er unødvendig, men accepteres, fordi det er vedtaget i EU og gælder over hele Europa, mener han.

- Hidtil har det fungeret godt, og der har ikke været noget problem for trafiksikkerheden, anfører Kristian Pihl Lorentzen.

Nu parres to regelsæt for henholdsvis kørehviletider og arbejdstid, og det vil medføre, at nogle chauffører kommer til at arbejde mindre, beklager han.

Den samlede arbejdstid omfattes, altså kørsel og andet arbejde såsom af- og pålæsning.

Dansk model mister terræn

Loven drejer sig om gennemsnitlig og maksimal ugentlig arbejdstid, pauser og natarbejde. Det er en udvidelse af den eksisterende kontrol af kørehviletider i vejside- og virksomhedskontroller.

Dermed mister den danske arbejdsmarkedsmodel terræn til myndighedskontrol, der foretages af politiet og Færdselsstyrelsen. Det nager dog ikke Enhedslisten.

- Arbejdsmarkedets parter har ikke tidligere haft en heldig hånd eller været effektive i kontrollen med arbejdstid, siger transportordfører Henning Hyllested (EL).

Derimod er han skuffet over, at politiets vejsidekontrol skal koncentrere sig om pauser. Han mener, at i hvert fald den maksimalt ugentlige arbejdstid også kunne kontrolleres.

- Der er taget voldsomt meget hensyn til arbejdsgivernes henvendelser, både fra DA og vognmandsorganisationerne. Man har lagt sig lidt fladt ned, siger Henning Hyllested.

- Ligesom med den højere varebilsgrænse er bødelofter en forringelse af kampen mod social dumping, slutter han.

S, V, SF, R, K, FG, AL og løsgængerne Orla Østerby og Naser Khader stemte ja til det endelige lovforslag.

DF stemte gult

Dansk Folkeparti stemte hverken-eller. Det er blanding af ”ja” til den øgede kontrol, så arbejdstidsreglerne bliver overholdt af alle, og ”nej” til indgrebet i den danske arbejdsmarkedsmodel.

- Lovforslaget sætter arbejdsmarkedets parters aftaler ud af kraft, siger transportordfører Alex Ahrendtsen (DF).

- Vi er mere bekymrede end Enhedslisten. Transportministeriet indrømmer jo i bemærkningerne, at det er et indgreb i den danske arbejdsmarkedsmodel, og alligevel fortsætter man af hensyn til EU og vort medlemskab dernede i Bruxelles

Kun Liberal Alliance noteres for at stemme imod. Transportordfører Mette Thiesen (NB) bebudede også, at hun ville trykke på den røde knap med begrundelsen, at det ikke giver mening for danskerne, men NB var ikke til stede under afstemningen.

Klampning

Transportminister Trine Bramsen (S) fremhæver i lovforslaget, at som noget nyt får politiet mulighed for at tilbageholde køretøjer, hvis loven om arbejdstid er overtrådt.

Det er direkte møntet på udenlandske chauffører og køretøjer, at politiet også kan tilbageholde køretøjet, indtil bøden er betalt ved såkaldt klampning.

- Det understøtter dem, der har fair arbejdsvilkår, og gør livet surere og sværere for dem, der ikke forstår, hvordan man behandler sine medarbejdere, siger Trine Bramsen.

Forsinket

Lovforslaget træder i kraft den 21. maj. Det er for ret beset for sent. Det skulle have været sket senest 2. februar.

Transportministeriet har orienteret EU-kommissionen om overskridelsen. Årsagen er, at det oprindelige lovudkast blev ændret og sendt i ny høring efter konsultation med kommissionen.

Regler for chaufførers arbejdstid

  • Højst 48 timer om ugen i gennemsnit over 4 måneder
  • Højst 60 timer i en enkelt uge
  • Højst 6 timer i træk uden pauser
  • Højst 10 timer inden for 24 timer, hvis der udføres natarbejde
  • Selvstændige gods- og busvognmænd bliver som noget nyt omfattet via bekendtgørelser om EU-vejtransportdirektivet om arbejdstid.
  • Den ny lov om arbejdstid for chauffører vil ikke hindre arbejdstid, forsikrer Transportministeriet. De påkrævede pauser kan opdeles i perioder, som dog skal vare mindst 15 minutter.

Billedtekstforslag:

Udenlandske lastbiler kan fra 21. maj tilbageholdes, indtil en bøde for overtrædelse af arbejdstidsreglerne er betalt.

Kommenter artiklen (1)
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Se seneste nyhedsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.25