23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 074-187937
Offentliggjort
16.04.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Danmarks Radio

Offentligt EU-udbud af taxakørsel i DR (2021 - 2025)


Danmarks Radio

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Danmarks Radio
CVR-nummer: 62786515
Postadresse: Emil Holms Kanal 20
By: København C
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 0999
Land: Danmark
Kontaktperson: Holger Haarløv
E-mail: hobe@dr.dk
Telefon: +45 28542264
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/72eeb058-4bdc-4693-a28f-58f0cadce6ab/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/72eeb058-4bdc-4693-a28f-58f0cadce6ab/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/72eeb058-4bdc-4693-a28f-58f0cadce6ab/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/72eeb058-4bdc-4693-a28f-58f0cadce6ab/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Public Service medievirksomhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Offentligt EU-udbud af taxakørsel i DR (2021 - 2025)

Sagsnr.: 21/00450
II.1.2) Hoved-CPV-kode
60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

DR udbyder hermed en 4-årig rammeaftale for taxakørsel (persontransport) med DR’s medarbejdere og gæster. Rammeaftalen gælder for hele DR og er således opdelt i 10 delaftaler, der er fastlagt med udgangspunkt i DR’s forretningsadresser. For hver delaftale søges én leverandør, der udvælges på baggrund af pointgivningen i den gennemførte tilbudsevaluering. Rammeaftalen/hver af delaftalerne kan bruges af DR, CVR nr. 62786515. Med 'DR' forstås enhver person, herunder DR's medarbejdere og gæster, med tilknytning til en af DR's lokationer, som overfor leverandøren fremstår berettiget til at bruge rammeaftalen/delaftalerne, jf. udbudslovens § 96.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 7 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

DR-Byen/DR København

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60120000 Taxikørsel
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Denne delaftale omfatter taxakørsel med DR's medarbejdere og gæster med startsted i delaftalens område, jf. den udbudte rammeaftales bilag 6 - delaftalernes geografisk rækkevidde. Taxakørslen indbefatter forudbestilte ture, straks-ture samt gade-ture, jf. beskrivelsen heraf i den udbudte rammeaftales bilag 1 - kravspecifikation. Der kan afgives individuelt tilbud på delaftalen, eller der kan afgives tilbud på delaftalen i forbindelse med kombinationsbuddene Kombi Øst (delaftaler 1-3) eller Kombi Danmark (delaftaler 1-10), jf. udbudsbetingelserne, punkt 1.2. Kriterierne for tildeling af delkontrakter, herunder hvorledes der træffes beslutning om tildeling af et individuelt tilbud eller et kombinationsbud, er beskrevet i afsnit VI.3) nedenfor.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Underkriterium 'Kvalitet' 40 % - herunder delkriterium 'Nulemissionskørsler (1. driftsår)' / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Underkriterium 'Kvalitet' 40 % - herunder delkriterium 'Grønnere taxakørsel i DR (2.-4. driftsår)' / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Underkriterium 'Kvalitet' 40 % - herunder delkriterium 'Service' / Vægtning: 50 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/07/2021
Slut: 30/06/2025
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

DR Sjælland

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60120000 Taxikørsel
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Denne delaftale omfatter taxakørsel med DR's medarbejdere og gæster med startsted i delaftalens område, jf. den udbudte rammeaftales bilag 6 - delaftalernes geografisk rækkevidde. Taxakørslen indbefatter forudbestilte ture, straks-ture samt gade-ture, jf. beskrivelsen heraf i den udbudte rammeaftales bilag 1 - kravspecifikation. Der kan afgives individuelt tilbud på delaftalen, eller der kan afgives tilbud på delaftalen i forbindelse med kombinationsbuddene Kombi Øst (delaftaler 1-3) eller Kombi Danmark (delaftaler 1-10), jf. udbudsbetingelserne, punkt 1.2. Kriterierne for tildeling af delkontrakter, herunder hvorledes der træffes beslutning om tildeling af et individuelt tilbud eller et kombinationsbud, er beskrevet i afsnit VI.3) nedenfor.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Underkriterium 'Kvalitet' 40 % - herunder delkriterium 'Nulemissionskørsler (1. driftsår)' / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Underkriterium 'Kvalitet' 40 % - gerunder delkriterium 'Grønnere taxakørsel i DR (2.-4. driftsår)' / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Underkriterium 'Kvalitet' 40 % - herunder delkriterium 'Service' / Vægtning: 50 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/07/2021
Slut: 30/06/2025
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

DR Bornholm

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60120000 Taxikørsel
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK014 Bornholm
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Denne delaftale omfatter taxakørsel med DR's medarbejdere og gæster med startsted i delaftalens område, jf. den udbudte rammeaftales bilag 6 - delaftalernes geografisk rækkevidde. Taxakørslen indbefatter forudbestilte ture, straks-ture samt gade-ture, jf. beskrivelsen heraf i den udbudte rammeaftales bilag 1 - kravspecifikation. Der kan afgives individuelt tilbud på delaftalen, eller der kan afgives tilbud på delaftalen i forbindelse med kombinationsbuddene Kombi Øst (delaftaler 1-3) eller Kombi Danmark (delaftaler 1-10), jf. udbudsbetingelserne, punkt 1.2. Kriterierne for tildeling af delkontrakter, herunder hvorledes der træffes beslutning om tildeling af et individuelt tilbud eller et kombinationsbud, er beskrevet i afsnit VI.3) nedenfor.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Underkriterium 'Kvalitet' 40 % - herunder delkriterium 'Nulemissionskørsler (1. driftsår)' / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Underkriterium 'Kvalitet' 40 % - herunder delkriterium 'Grønnere taxakørsel i DR (2.-4. driftsår)' / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Underkriterium 'Kvalitet' 40 % - herunder delkriterium 'Service' / Vægtning: 50 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 40 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/07/2021
Slut: 30/06/2025
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

DR Østjylland/DR Aarhus

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60120000 Taxikørsel
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Denne delaftale omfatter taxakørsel med DR's medarbejdere og gæster med startsted i delaftalens område, jf. den udbudte rammeaftales bilag 6 - delaftalernes geografisk rækkevidde. Taxakørslen indbefatter forudbestilte ture, straks-ture samt gade-ture, jf. beskrivelsen heraf i den udbudte rammeaftales bilag 1 - kravspecifikation. Der kan afgives individuelt tilbud på delaftalen, eller der kan afgives tilbud på delaftalen i forbindelse med kombinationsbuddene Kombi Vest (delaftaler 4-10) eller Kombi Danmark (delaftaler 1-10), jf. udbudsbetingelserne, punkt 1.2. Kriterierne for tildeling af delkontrakter, herunder hvorledes der træffes beslutning om tildeling af et individuelt tilbud eller et kombinationsbud, er beskrevet i afsnit VI.3) nedenfor.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Underkriterium 'Kvalitet' 40 % - herunder delkriterium 'Nulemissionskørsler (1. driftsår)' / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Underkriterium 'Kvalitet' 40 % - herunder delkriterium 'Grønnere taxakørsel i DR (2.-4. driftsår)' / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Underkriterium 'Kvalitet' 40 % - herunder delkriterium 'Service' / Vægtning: 50 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 280 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/07/2021
Slut: 30/06/2025
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

DR Nordjylland

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60120000 Taxikørsel
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Denne delaftale omfatter taxakørsel med DR's medarbejdere og gæster med startsted i delaftalens område, jf. den udbudte rammeaftales bilag 6 - selaftalernes geografisk rækkevidde. Taxakørslen indbefatter forudbestilte ture, straks-ture samt gade-ture, jf. beskrivelsen heraf i den udbudte rammeaftales bilag 1 - kravspecifikation. Der kan afgives individuelt tilbud på delaftalen, eller der kan afgives tilbud på delaftalen i forbindelse med kombinationsbuddene Kombi Vest (delaftaler 4-10) eller Kombi Danmark (delaftaler 1-10), jf. udbudsbetingelserne, punkt 1.2. Kriterierne for tildeling af delkontrakter, herunder hvorledes der træffes beslutning om tildeling af et individuelt tilbud eller et kombinationsbud, er beskrevet i afsnit VI.3) nedenfor.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Underkriterium 'Kvalitet' 40 % - herunder delkriterium 'Nulemissionskørsler (1. driftsår)' / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Underkriterium 'Kvalitet' 40 % - herunder delkriterium 'Grønnere taxakørsel i DR (2.-4. driftsår)' / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Underkriterium 'Kvalitet' 40 % - herunder delkriterium 'Service' / Vægtning: 50 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 100 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/07/2021
Slut: 30/06/2025
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

DR Midt & Vest

Delkontraktnr.: 6
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60120000 Taxikørsel
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Denne delaftale omfatter taxakørsel med DR's medarbejdere og gæster med startsted i delaftalens område, jf. den udbudte rammeaftales bilag 6 - delaftalernes geografisk rækkevidde. Taxakørslen indbefatter forudbestilte ture, straks-ture samt gade-ture, jf. beskrivelsen heraf i den udbudte rammeaftales bilag 1 - kravspecifikation. Der kan afgives individuelt tilbud på delaftalen, eller der kan afgives tilbud på delaftalen i forbindelse med kombinationsbuddene Kombi Vest (delaftaler 4-10) eller Kombi Danmark (delaftaler 1-10), jf. udbudsbetingelserne, punkt 1.2. Kriterierne for tildeling af delkontrakter, herunder hvorledes der træffes beslutning om tildeling af et individuelt tilbud eller et kombinationsbud, er beskrevet i afsnit VI.3) nedenfor.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Underkriterium 'Kvalitet' 40 % - herunder delkriterium 'Nulemissionskørsler (1. driftsår)' / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Underkriterium 'Kvalitet' 40 % - herunder delkriterium 'Grønnere taxakørsel i DR (2.-4. driftsår)' / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Underkriterium 'Kvalitet' 40 % - herunder delkriterium 'Service' / Vægtning: 50 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 22 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/07/2021
Slut: 30/06/2025
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

DR Trekanten

Delkontraktnr.: 7
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60120000 Taxikørsel
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Denne delaftale omfatter taxakørsel med DR's medarbejdere og gæster med startsted i delaftalens område, jf. den udbudte rammeaftales bilag 6 - delaftalernes geografisk rækkevidde. Taxakørslen indbefatter forudbestilte ture, straks-ture samt gade-ture, jf. beskrivelsen heraf i den udbudte rammeaftales bilag 1 - kravspecifikation. Der kan afgives individuelt tilbud på delaftalen, eller der kan afgives tilbud på delaftalen i forbindelse med kombinationsbuddene Kombi Vest (delaftaler 4-10) eller Kombi Danmark (delaftaler 1-10), jf. udbudsbetingelserne, punkt 1.2. Kriterierne for tildeling af delkontrakter, herunder hvorledes der træffes beslutning om tildeling af et individuelt tilbud eller et kombinationsbud, er beskrevet i afsnit VI.3) nedenfor.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Underkriterium 'Kvalitet' 40 % - herunder delkriterium 'Nulemissionskørsler (1. driftsår)' / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Underkriterium 'Kvalitet' 40 % - herunder delkriterium 'Grønnere taxakørsel i DR (2.-4. driftsår)' / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Underkriterium 'Kvalitet' 40 % - herunder delkriterium 'Service' / Vægtning: 50 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/07/2021
Slut: 30/06/2025
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

DR Esbjerg

Delkontraktnr.: 8
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60120000 Taxikørsel
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK041 Vestjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Denne delaftale omfatter taxakørsel med DR's medarbejdere og gæster med startsted i delaftalens område, jf. den udbudte rammeaftales bilag 6 - delaftalernes geografisk rækkevidde. Taxakørslen indbefatter forudbestilte ture, straks-ture samt gade-ture, jf. beskrivelsen heraf i den udbudte rammeaftales bilag 1 - kravspecifikation. Der kan afgives individuelt tilbud på delaftalen, eller der kan afgives tilbud på delaftalen i forbindelse med kombinationsbuddene Kombi Vest (delaftaler 4-10) eller Kombi Danmark (delaftaler 1-10), jf. udbudsbetingelserne, punkt 1.2. Kriterierne for tildeling af delkontrakter, herunder hvorledes der træffes beslutning om tildeling af et individuelt tilbud eller et kombinationsbud, er beskrevet i afsnit VI.3) nedenfor.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Underkriterium 'Kvalitet' 40 % - herunder delkriterium 'Nulemissionskørsler (1. driftsår)' / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Underkriterium 'Kvalitet' 40 % - herunder delkriterium 'Grønnere taxakørsel i DR (2.-4. driftsår)' / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Underkriterium 'Kvalitet' 40 % - herunder delkriterium 'Service' / Vægtning: 50 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/07/2021
Slut: 30/06/2025
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

DR Syd

Delkontraktnr.: 9
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60120000 Taxikørsel
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Denne delaftale omfatter taxakørsel med DR's medarbejdere og gæster med startsted i delaftalens område, jf. den udbudte rammeaftales bilag 6 - delaftalernes geografisk rækkevidde. Taxakørslen indbefatter forudbestilte ture, straks-ture samt gade-ture, jf. beskrivelsen heraf i den udbudte rammeaftales bilag 1 - kravspecifikation. Der kan afgives individuelt tilbud på delaftalen, eller der kan afgives tilbud på delaftalen i forbindelse med kombinationsbuddene Kombi Vest (delaftaler 4-10) eller Kombi Danmark (delaftaler 1-10), jf. udbudsbetingelserne, punkt 1.2. Kriterierne for tildeling af delkontrakter, herunder hvorledes der træffes beslutning om tildeling af et individuelt tilbud eller et kombinationsbud, er beskrevet i afsnit VI.3) nedenfor.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Underkriterium 'Kvalitet' 40 % - herunder delkriterium 'Nulemissionskørsler (1. driftsår)' / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Underkriterium 'Kvalitet' 40 % - herunder delkriterium 'Grønnere taxakørsel i DR (2.-4. driftsår)' / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Underkriterium 'Kvalitet' 40 % - herunder delkriterium 'Service' / Vægtning: 50 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/07/2021
Slut: 30/06/2025
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

DR Fyn

Delkontraktnr.: 10
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60120000 Taxikørsel
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Denne delaftale omfatter taxakørsel med DR's medarbejdere og gæster med startsted i delaftalens område, jf. den udbudte rammeaftales bilag 6 - delaftalernes geografisk rækkevidde. Taxakørslen indbefatter forudbestilte ture, straks-ture samt gade-ture, jf. beskrivelsen heraf i den udbudte rammeaftales bilag 1 - kravspecifikation. Der kan afgives individuelt tilbud på delaftalen, eller der kan afgives tilbud på delaftalen i forbindelse med kombinationsbuddene Kombi Vest (delaftaler 4-10) eller Kombi Danmark (delaftaler 1-10), jf. udbudsbetingelserne, punkt 1.2. Kriterierne for tildeling af delkontrakter, herunder hvorledes der træffes beslutning om tildeling af et individuelt tilbud eller et kombinationsbud, er beskrevet i afsnit VI.3) nedenfor.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Underkriterium 'Kvalitet' 40 % - herunder delkriterium 'Nulemissionskørsler (1. driftsår)' / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Underkriterium 'Kvalitet' 40 % - herunder delkriterium 'Grønnere taxakørsel i DR (2.-4. driftsår)' / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Underkriterium 'Kvalitet' 40 % - herunder delkriterium 'Service' / Vægtning: 50 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 40 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/07/2021
Slut: 30/06/2025
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilladelse/autorisation til at drive kørselskontor. Det gælder for alle delaftaler, at tilbudsgiver i overensstemmelse med taxilovens bestemmelser skal have den fornødne tilladelse til at drive kørselskontor, jf. udbudslovens § § 141, stk. 2, og 152, stk. 2. Tilladelsen skal være udstedt til tilbudsgiver selv, og tilbudsgiver kan således ikke basere opfyldelsen af dette egnethedskrav på en støttende enhed, jf. udbudslovens § § 141, stk. 2, og 144, stk. stk. 1 e.c.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Omsætningskrav for senest afsluttede regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Vedrørende tilbudsgivers økonomiske formåen gælder der alene et mindstekrav for delaftale 1, som udgør størstedelen af DR’s samlede forbrug på taxakørsel. Således gælder for delaftale 1, at tilbudsgiver i det senest afsluttede regnskabsår skal have opnået en omsætning på minimum 3 mio. DKK (skriver tre millioner danske kroner 00/100). For øvrige delaftaler gælder ikke noget mindstekrav. I tilfælde af kombinationsbud, der omfatter delaftale 1, er det således tilstrækkeligt, at tilbudsgiver opfylder omsætningskravet for delaftale 1. Omsætningens størrelse angives i ESPD-dokumentets del IV, afsnit B: Økonomisk og finansiel formåen. Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders økonomiske formåen, beregnes omsætningen som tilbudsgivers og de støttende enheders samlede omsætning opgjort som summen af de oplyste omsætningstal i tilbudsgivers og de støttende enheders indleverede ESPD-dokumenter. Der gøres opmærksom på ESPD-dokumentets fortrykte tekst om, at ESPD-dokumenter afgivet af støttende enheder skal underskrives, og at den støttende enhed skal udfulde og vedlægge udfyldt og underskrevet bilag 9 - støtteerklæring, jf. i det hele udbudsbetingelsernes punkt 2.4. Afgives tilbud af et konsortium beregnes omsætningen på tilsvarende vis som den samlede omsætning for alle de deltagende virksomheder opgjort som summen af de oplyste omsætningstal i de deltagende virksomheders indleverede ESPD-dokumenter, jf. herom udbudsbetingelsernes punkt 2.3.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Intet krav til teknisk formåen.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 14/05/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 14/05/2021
Tidspunkt: 12:30
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbudsgivere og andre har ikke adgang til at være til stede ved åbning af tilbuddene.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialet er tilgængeligt på udbudshjemmesiden, jf. punkt I.3), og afgivelse af tilbud kan kun ske elektronisk via udbudshjemmesiden. Som krævet iht. udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1, skal tilbudsgiver udfylde og vedlægge ESPD'et som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiveren ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene som beskrevet i det følgende. Ordregiveren skal udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. Ordregiver vil herudover udelukke tilbudsgivere fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis de er omfattet af en udelukkelsesgrundene beskrevet i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, 2 eller 4. Tilbudsgiver skal anføre oplysningerne herom i ESPD’et, del III, afsnit A, B og C. Desuden skal tilbudsgiver opfylde det økonomiske egnethedskrav om en omsætning på minimum 3 mio. DKK for det senest afsluttede regnskabsår. Endelig skal tilbudsgiver have den fornødne tilladelse/autorisation til at drive kørselskontor, jf. taxilovens bestemmelser herom. Før ordregivers beslutning om tildeling af rammeaftalen, skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele rammeaftalen/delaftalerne, fremlægge dokumentation i henhold til udbudslovens § 152 for oplysninger, der er afgivet i ESPD’et i henhold til udbudslovens § 148. De pågældende tilbudsgivere skal således indenfor en nærmere angivet frist fremlægge dokumentation for, at de ikke er omfattet af de ovennævnte udelukkelsesgrunde. Dokumentationen kan udgøres af en serviceattest, som udstedes af Erhvervsstyrelsen efter anmodning. Vær opmærksom på, at idet serviceattesten skal indeholde oplysninger fra Politiet (Kriminalregisteret), skal der i anmodningen om serviceattesten vedlægges en samtykkeerklæring. Se mere på https://erhvervsstyrelsen.dk/anmodning-om-serviceattest For tilbudsgivere, der er hjemhørende i udlandet henvises til udbudsbetingelserne. Tilbudsgiveren er ikke forpligtet til at fremlægge dokumentationen, når 1) ordregiveren kan skaffe de relevante oplysninger direkte gennem adgang til en national database eller

2) ordregiveren allerede er i besiddelse af den fornødne dokumentation fra tidligere gennemførte udbudsprocedurer, jf. udbudsloven § 151, stk. 5. Den enkelte delaftale tildeles den tilbudsgiver, der opnår det højeste samlede pointtal på delaftalen. Da udbuddet rummer mulighed for at at afgive kombinationsbud, kan der principielt afgives op til 3 tilbud på en delaftale - henholdsvis som et individuelt tilbud, i forbindelse med et geografisk afgrænset kombinationsbud ('ØST'/delaftaler 1-3 eller 'VEST'/delaftaler 4-10) og i forbindelse med det geografisk samlede kombinationsbud ('DANMARK'/delaftaler 1-10). Individuelt tilbud afgives som tilbudspriser på de forskellige takster, og et kombinationstilbud afgives ved at indregne den takstrabatsats, som tilbudsgiveren tilbyder på alle delaftaler inden for kombinationsbuddet, under forudsætning af, at tilbudsgiver tildeles alle delaftalerne under kombinationsbuddet. En tilbudsgiver der således f.eks. afgiver 3 tilbud på delaftale 1 (som individuelt tilbud samt i forbindelse med kombinationsbuddene 'ØST' og 'DANMARK) modtager et prispoint for hver af disse, der udregnes ved brug af den udbudsbetingelsernes punkt 8.5.2.3 beskrevne evalueringsmodel. Til hver af disse prispoint lægges det point, som tilbudsgiveren har fået for underkriteriet 'Kvalitet' på delaftalen, og som er den samme på tværs af de 3 tilbud, og herved findes tilbudsgiverens samlede point for hver af hans 3 tilbud på delaftalen. For at vinde med et kombinationsbud er det dog en forudsætning, at kombinationsbuddet har opnået det højeste samlede point på hver enkelt af delaftalerne i sammenligning med alle de andre tilbud, der er afgivet på delaftalen - enten som individuelle tilbud eller kombinationsbud. Er dette ikke tilfældet, ses der i det hele bort fra tilbudsgiverens kombinationsbud.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Af relevans for dette udbud gælder i henhold til lov om Klagenævnet for Udbud § 7 følgende frister for at indbringe en klage over udbuddet:

1) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/04/2021

Send til en kollega

0.047