23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 075-178328
Offentliggjort
16.04.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

https://tender.konnect.dk/invite/431

Udbyder

Kerteminde Kommune

Udbud af visiteret personbefordring til Kerteminde Kommune


Kerteminde Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Kerteminde Kommune
29189706
Hans Schacksvej 4
Kerteminde
5300
Danmark
Kontaktperson: Christian Lindemer
E-mail: kontakt@tohv.dk
NUTS-kode: DK031

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://kerteminde.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://tender.konnect.dk/invite/431
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://tender.konnect.dk/invite/431
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af visiteret personbefordring til Kerteminde Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
60140000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Kerteminde Kommune udbyder hermed personbefording af kommunens borgere, som er visiteret hertil.

Udbuddet omfatter kørsel til flere lokationer, herunder: skoler, specialskole, træningscentre, dagcentre og

demenscafeer i og udenfor Kerteminde Kommune.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 19 600 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakter, der kombinerer de følgende delkontrakter eller grupper af delkontrakter:

- Kombination 1: 1, 2, 8, 9,

- Kombination 2: 3, 5, 6,

- Kombination 3: 4, 7.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Kørsel til genoptræning (Sundhedens Center)

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60140000
60120000
60130000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

Kerteminde Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen vedrører kørsel af visiterede borgere til genoptræning, Sundhedens Center. Krav til den specifikke delaftale fremgår af udbudsmaterialets Rammeaftalebilag A1 - Kravspecifikation, delaftale 1.

Der tildeles én rammeaftale.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 600 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/08/2019
Slut: 31/07/2021
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen kan forlænges op til 24 måneder

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Der skal afgives tilbud på delaftale 1, for at kunne afgive kombinationstilbud på KOMBI 1.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Kørsel til genoptræning / vedligeholdende træning og aktivitetscenter (Birkelund)

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60140000
60120000
60130000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

Kerteminde Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen vedrører kørsel af visiterede borgere til genoptræning, vedligeholdende træning og aktivitetscenter, Birkelund. Krav til den specifikke delaftale fremgår af udbudsmaterialets rammeaftalebilag B1 - kravspecifikation, delaftale 2.

Der tildeles én rammeaftale.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 400 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/08/2019
Slut: 31/07/2021
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen kan forlænges op til 24 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Der skal afgives tilbud på delaftale 2, for at kunne afgive kombinationstilbud på KOMBI 1.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Kørsel til genoptræning (Aktivhuset)

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60140000
60120000
60130000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

Kerteminde Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen vedrører kørsel af visiterede borgere til genoptræning, Aktivhuset. Krav til den specifikke delaftale fremgår af udbudsmaterialets Rammeaftalebilag C1 - Kravspecifikation, delaftale 3.

Der tildeles én rammeaftale.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 200 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/08/2019
Slut: 31/07/2021
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen kan forlænges op til 24 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Der skal afgives tilbud på delaftale 3, for at kunne afgive kombinationstilbud på KOMBI 2.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Kørsel til specialiseret genoptræning og udenbys træning

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60140000
60120000
60130000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

Kerteminde Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen vedrører kørsel til specialiseret genoptræning (uden for Kerteminde Kommune), Krav til den

Specifikke delaftale fremgår af udbudsmaterialets Rammeaftalebilag D1 - Kravspecifikation, delaftale 4.

Der tildeles én rammeaftale.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 600 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/08/2019
Slut: 31/07/2021
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen kan forlænges op til 24 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Der skal afgives tilbud på delaftale 4, for at kunne afgive kombinationstilbud på KOMBI 3.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Kørsel til demente borgere til dagcenter (Aktivhuset og Alzheimer Foreningen)

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60140000
60120000
60130000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

Kerteminde Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen vedrører kørsel til dagcentre. Krav til den specifikke delaftale fremgår af udbudsmaterialets

Rammeaftalebilag E1 - Kravspecifikation, delaftale 5.

Der tildeles én rammeaftale.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 200 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/08/2019
Slut: 31/07/2021
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen kan forlænges op til 24 måneder

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Der skal afgives tilbud på delaftale 5, for at kunne afgive kombinationstilbud på KOMBI 2.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Kørsel til specialskole (Mesingeskolen og Hindsholmsskolen)

Delkontraktnr.: 6
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60140000
60120000
60130000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

Kerteminde Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen vedrører kørsel af børn tilknyttet Mesingeskolen og Hindsholmsskolen. Krav til den specifikke delaftale fremgår af udbudsmaterialets Rammeaftalebilag F1 - Kravspecifikation, delaftale 6.

Der tildeles én rammeaftale pr. delaftale.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/08/2019
Slut: 31/07/2021
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen kan forlænges op til 24 måneder

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Der skal afgives tilbud på delaftale 6, for at kunne afgive kombinationstilbud på KOMBI 2.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Specialskolekørsel (ud af kommunen)

Delkontraktnr.: 7
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60140000
60120000
60130000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

Kerteminde Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen vedrører kørsel af børn til specialskoler beliggende ude af kommunen. Krav til den specifikke

Delaftale fremgår af udbudsmaterialets Rammeaftalebilag G1 - Kravspecifikation, delaftale 7.

Der tildeles én rammeaftale.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 800 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/08/2019
Slut: 31/07/2021
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen kan forlænges op til 24 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Der skal afgives tilbud på delaftale 7, for at kunne afgive kombinationstilbud på KOMBI 3.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Kørsel til specialbørnehave (Orange Planet)

Delkontraktnr.: 8
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60140000
60120000
60130000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

I og udenfor Kerteminde Kommune.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen vedrører kørsel af børn til specialbørnehave. Krav til den specifikke delaftale fremgår af udbudsmaterialets Rammeaftalebilag H1 - Kravspecifikation, delaftale 8.

Der tildeles én rammeaftale.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 800 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/08/2019
Slut: 31/07/2021
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen kan forlænges op til 24 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Der skal afgives tilbud på delaftale 8, for at kunne afgive kombinationstilbud på KOMBI 1.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Skolekørsel mv.

Delkontraktnr.: 9
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60140000
60120000
60130000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

Kerteminde Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen vedrører kørsel af skolebørn og unge til sygekørsel. Krav til den specifikke delaftale fremgår af

udbudsmaterialets Rammeaftalebilag I1 - Kravspecifikation, delaftale 9.

Der tildeles én rammeaftale.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/08/2019
Slut: 31/07/2021
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen kan forlænges op til 24 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Der skal afgives tilbud på delaftale 9, for at kunne afgive kombinationstilbud på KOMBI 1.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver skal udfylde følgende i ESPD'ets del II: Oplysninger om den økonomiske aktør:

— Punkt A: Oplysninger om den økonomiske aktør, herunder oplysning om, hvilke delaftaler (delkontrakter)

Tilbudsgiver ønsker at afgive tilbud på,

— Punkt B: Oplysninger om den økonomiske aktørs repræsentanter,

— Punkt C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet.

Tilbudsgiver skal udfylde følgende i ESPD'ets del III: Udelukkelsesgrunde, hvor tilbudsgiver skal bekræfte, at Tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1-3 og § 136. I

Modsat fald er Ordregiver forpligtet til at udelukke Tilbudsgiveren, jf. dog udbudslovens § 135, stk. 4 og 5.

— Punkt A: Grunde vedr. straffedomme,

— Punkt B: Grunde vedr. betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger: Hvis der er

Udestående betalinger oplyses ”Ja” og det udestående beløb oplyses,

— Punkt C: Grunde, der vedrører insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse i forbindelse med udøvelsen af erhvervet.

Tilbudsgiver skal under ESPD'ets del III, punkt C bekræfte, at denne ikke er omfattet af følgende frivillige

Udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137:

— Forhold vedr. insolvens/konkurs el. lign., jf. stk. 2.

Tilbudsgiver skal sammen med tilbuddet fremsende en udfyldt udgave af det fælles europæiske

Udbudsdokument (ESPD). Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders kapacitet eller udgør en

sammenslutning af virksomheder (konsortier) skal der afleveres flere ESPD'er, jf. udbudsbetingelsernes afsnit 2.2. ESPD'et er en egen-erklæring, der fungerer som foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder kriterierne med hensyn til udelukkelse, egnethed og udvælgelse.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver udfylder følgende i ESPD:

- Tilbudsgiver skal angive oplysning om tilbudsgivers egenkapital for de tre (3) senest afsluttede regnskabsår,

- Tilbudsgiver skal oplyse egenkapitalen som ”Finansielt nøgletal" for de tre (3) seneste afsluttede regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at egenkapitalen er positiv for hver af de tre (3) seneste afsluttede regnskabsår.

Egenkapitalen skal af hensyn til ligebehandling af alle ansøgere opgøres efter en ensartet metode.

Egenkapitalen skal således beregnes og oplyses efter metoden angivet i Årsregnskabslovens § 31 (LBK nr.

1580 af 10.12.2015) for regnskabsperioder med start 1.1.2016 eller senere:

”§ 31. Ledelsens forslag til beslutning om anvendelse af virksomhedens overskud eller dækning af underskud skal placeres i tilknytning til resultatopgørelsen. Ledelsens forslag til udbytte skal fremgå som en særlig post i egenkapitalen under »Overført overskud eller underskud« [...]”

Såfremt tilbudsgiver ikke har anvendt denne metode i de tre (3) seneste afsluttede regnskabsår, skal der

foretages en omregning efter ovenstående anvisning. Omregningen skal kunne attesteres behørigt af

Virksomhedens revisor.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal angive referencer, som tilbudsgiver finder mest sammenlignelig med nærværende udbud, og som enten leveres eller er udført inden for de seneste tre (3) år regnet fra datoen for tilbudsfristens udløb:

— Referencerne bedes indeholde følgende:

1) Beskrivelse: Beskrivelse af opgaven/opgaverne med fokus på de elementer, som gør referencen

konditionsmæssig ift. mindstekravene jf. sidste bullet. Der kan desuden i beskrivelsen oplyses den/de

Periode(r), hvor opgaven har været udført (start- og slutdatoer);

2) Beløb: Kræves ikke oplyst;

3) Dato: Dato for opstart (startdato) samt dato for færdiggørelsen (slutdato) af den seneste opgave, der er anført under ”Beskrivelse”. Er opgaven ikke afsluttet angives slutdatoen som datoen for udfyldelse af ESPD’et;

4) Modtagere: Kundenavn inkl. kontaktperson og telefonnummer på denne.

Ordregiver forbeholder sig retten til at rette henvendelse til den oplyste kontaktperson hos kunden med

henblik på at understøtte vurderingen af den pågældende reference, herunder at få bekræftet korrektheden af referencens indhold.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at Tilbudsgiver i referencelisten som minimum har én (1) ”sammenlignelig” reference, hvor der med ”sammenlignelig” menes en reference, der beskriver Tilbudsgivers erfaring med udførelse af den konkrete udbudte kørsel på den delaftale, hvorpå der afgives tilbud.

For så vidt delaftale 1: Erfaring med kørsel der omfatter befordring af borgere til genoptræning.

For så vidt delaftale 2: Erfaring med kørsel der omfatter befordring af borgere i forbindelse med genoptræning og demente borgere i aktivitetsforløb.

For så vidt delaftale 3: Erfaring med kørsel der omfatter befordring af borgere til genoptræning.

For så vidt delaftale 4: Erfaring med kørsel der omfatter befordring af borgere i forbindelse med specialiseret genoptræningsforløb.

For så vidt delaftale 5: Erfaring med kørsel der omfatter befordring af borgere med demens til og fra

Dagcenteraktiviteter.

For så vidt delaftale 6: Erfaring med kørsel der omfatter befordring af børn med specielle behov til og fra en eller flere institutioner eller skoler.

For så vidt delaftale 7: Erfaring med kørsel der omfatter befordring af børn med specielle behov til og fra en eller flere institutioner eller skoler.

For så vidt delaftale 8: Erfaring med kørsel der omfatter befordring af børn med specielle behov til og fra en eller flere institutioner eller skoler.

For så vidt delaftale 9: Erfaring med kørsel af børn og unge mennesker til og fra skole og institution.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Ordregiver har særlige betingelser for kontrakten. Kommende leverandører skal overholde de i Bilag 4 -

Arbejdsklausul forbundne krav. Arbejdsklausulen skal underskrives ved kontraktindgåelse.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 221-505887
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/05/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 15/05/2019
Tidspunkt: 12:00
Sted:

Kerteminde Kommune

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Det er ikke muligt for tilbudsgivere at deltage i åbningen af tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til

Udbuddet.

— Alle spørgsmål skal stilles i TrueTender ved at klikke på ikonet ”+” under ”Spørgsmål”,

— Herefter udfyldes dialogboksen med henvisning og spørgsmålet. Ved at klikke på ”Send” fremsendes

Spørgsmålet til Ordregiver,

— Ordregiver besvarer spørgsmål ved at uploade spørgsmål/svar-dokumentet under ”Dokumenter”.

Det er Tilbudsgivers eget ansvar at holde sig ajour med materialet i systemet.

I henhold til tidsplanen i punkt 1.6 vil spørgsmål modtaget inden spørgefristen blive besvaret af Ordregiver,

hvorimod spørgsmål modtaget efter spørgefristens udløb, alene vil blive besvaret, såfremt spørgsmålets

karakter ikke gør det uforholdsmæssigt byrdefuldt for Ordregiver at besvare spørgsmålet inden svarfristen.

Spørgsmål modtaget senere end 7 dage inden tilbudsfristen vil som udgangspunkt ikke blive besvaret.

Rekvirering af kørelister:

Tilbudsgiver gøres opmærksom på, at kørelister for udbuddets delaftaler rekvireres gennem TrueTender ved at stille spørgsmål.

Tekniske spørgsmål omkring brugen af TenderKonnect skal stilles til supporten:

— Tlf. 79 30 78 33,

— mail: kundecenter@truelink.dk

Tilbudsgiver, Andre Enheder og Sammenslutninger, på Ordregivers opfordring, fremlægge dokumentation

I henhold til udbudslovens § § 144 og 152 for de oplysninger, som er afgivet i ESPD et. Nedenfor beskrives det, hvorledes denne dokumentation skal fremlægges. Hvis Tilbudsgiver, Sammenslutningens

Deltagere eller Andre Enheder er fra Danmark fremlægges dokumentationen i form af en serviceattest fra

Erhvervsstyrelsen. Serviceattesten må maksimalt være 12 måneder gammel regnet fra fristen for fremsendelse af Serviceattesten, som fastsat af Ordregiver i opfordringsskrivelsen. Hvis Tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i Sammenslutningen eller Andre Enheder ikke er fra Danmark, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis. e-Certis er et online informationssystem, som skal benyttes til at finde frem til den rette dokumentation, der skal anvendes af EU-medlemslandene i forbindelse med udbud. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning til e-Certis kan hentes under følgende link: https://www.kfst.dk/media/46438/espd-dokumentation-og-ecertis.pdf Såfremt disses lande ikke udsteder de relevante certifikater eller dokumenter, eller dækker disse ikke alle de relevante tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love.

Ordregiver forbeholder sig ret til at anmode Tilbudsgiver om at godtgøre, at samme juridiske enheds deltagelse i flere tilbud ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige Tilbudsgiveres tilbud, herunder at der ikke følges en praksis, som kan true gennemsigtigheden og fordreje konkurrencen mellem de bydende. Såfremt dette ikke kan godtgøres, forbeholder Ordregiver sig ret til at afvise sådanne Tilbudsgivere.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer (loven er tilgængelig på www.retsinfo.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

§ 7, stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. § 7, stk. 3. Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med Udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på naevneneshus.dk

§ 6, stk. 4. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/04/2019

Send til en kollega

0.072