23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 092-221680
Offentliggjort
14.05.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

SamAqua

Vindere

Delaftale 2: Små, mellemstore og store varebiler

(07.11.2019)
Autohuset Vestergaard A/S
Svendborgvej 90
5260 Odense

Delaftale 3: Ladvognschassis

(07.11.2019)
Skandinavisk Motor Co. A/S
Park Allé 355
2605 Brøndby

Opdateringer

Annullering
(07.11.2019)

Der er ikke modtaget tilbud på Delaftale 1 - Plugin-hybridbiler.

Genudbud på rammeaftale på indkøb af køretøjer


SamAqua

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
SamAqua
34216169
Vandværksvej 7
Odense C
5000
Danmark
Kontaktperson: Anton Wilkens
E-mail: anw@samaqua.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/104571342.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.samaqua.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/104571342.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/104571342.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Forsyning

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Genudbud på rammeaftale på indkøb af køretøjer

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34100000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører indkøb og levering af køretøjer til de selskaber, der deltager i udbuddet og omfatter en rammekontrakt med flere delaftaler på følgende typer køretøjer:

— Personbiler: Plug-in hybrid-personbiler,

— Varevogne: små, mellem og store varevogne til transport af materiel og udstyr,

— Ladvogne: Ladvognschassis til opbygning af ladvogn til transport af materiel og udstyr.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 22 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 1: Plugin-hybrid personbiler

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34100000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 1 vedrører levering af fabriksnye, hybrid-plugin personbiler.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Herudover kan såvel nuværende, som nye selskaber, der er en del af SamAqua-koncernen inden for kontraktperioden, ligeledes benytte aftalen og købe ydelser/produkter på samme kontraktuelle vilkår, som angivet i udbudsmaterialet, kontrakten og tilhørende bilag. Dette gælder også for SamAqua A/S, som ligeledes kan tilgå aftalen. Dette kræver selvfølgelig at leverandøren har kapacitet hertil, uden at dette vil påvirke det på kontrakttidspunktet aftalte med de allerede deltagende selskaber.

I tilbudslisten fremgår en række optioner, som selskaberne kan tilvælge i forbindelse med indkøb af specifikke modeller.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 2: Små, mellemstore og store varebiler

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34100000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 2 vedrører levering af fabriksnye, små, mellemstore og store varevogne.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Herudover kan såvel nuværende, som nye selskaber, der er en del af SamAqua-koncernen inden for kontraktperioden, ligeledes benytte aftalen og købe ydelser/produkter på samme kontraktuelle vilkår, som angivet i udbudsmaterialet, kontrakten og tilhørende bilag. Dette gælder også for SamAqua A/S, som ligeledes kan tilgå aftalen. Dette kræver selvfølgelig at leverandøren har kapacitet hertil, uden at dette vil påvirke det på kontrakttidspunktet aftalte med de allerede deltagende selskaber.

I tilbudslisten fremgår en række optioner, som selskaberne kan tilvælge i forbindelse med indkøb af specifikke modeller.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 3: Ladvognschassis

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34100000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 3 vedrører levering af ladvognschassis til opbygning af ladvogn.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Herudover kan såvel nuværende, som nye selskaber, der er en del af SamAqua-koncernen inden for kontraktperioden, ligeledes benytte aftalen og købe ydelser/produkter på samme kontraktuelle vilkår, som angivet i udbudsmaterialet, kontrakten og tilhørende bilag. Dette gælder også for SamAqua A/S, som ligeledes kan tilgå aftalen. Dette kræver selvfølgelig at leverandøren har kapacitet hertil, uden at dette vil påvirke det på kontrakttidspunktet aftalte med de allerede deltagende selskaber.

I tilbudslisten fremgår en række optioner, som selskaberne kan tilvælge i forbindelse med indkøb af specifikke modeller.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Autorisation: Tilbudsgiver skal have autorisation til at udøve erhvervet med køb/salg af de tilbudte bilmærker.

Autorisationsbeviset kan være afgivet af en importør, på vegne af den respektive forhandler.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal have en egenkapital på min. 5 000 000 DKK i seneste godkendte regnskab.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal have en egenkapital på min. 5 000 000 DKK i seneste godkendte regnskab.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Referencer: Tilbudsgiver skal som minimum kunne fremvise én reference for en tilsvarende opgave med levering af køretøjer af samme type på den delaftale, der afgives tilbud på.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Referencer: Tilbudsgiver skal som minimum kunne fremvise én reference for en tilsvarende opgave med levering af køretøjer af samme type på den delaftale, der afgives tilbud på.

Referencelisten fra ESPD'et betragtes som endelig dokumentation.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Som angivet i rammekontraktudkast med tilhørende bilag i udbudsmaterialet.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 023-049490
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 13/06/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 13/06/2019
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Delaftale 1 vedrørende benzinbiler på gule og hvide plader i det tidligere udbud er udgået.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

Angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/05/2019

Send til en kollega

0.093