23948sdkhjf

Finanslov med miljø, højere hastighed og overhalingsforbud

Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en finanslovsaftale for 2019.

Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om, at parterne i starten af 2019 på baggrund af et oplæg fra regeringen vil se på en infrastrukturplan med fokus på veje.

- Det skal være let at komme på arbejde eller fragte varer uanset, hvor man bor eller driver virksomhed i Danmark. Derfor er jeg glad for, at regeringen og Dansk Folkeparti har givet hinanden håndslag på, at vi skal lægge en plan for, hvordan vi kan udvikle infrastrukturen efter 2020, hvor der igen er økonomisk råderum. Fremtidige infrastrukturprojekter skal blandt andet understøtte en høj mobilitet og en forbedret kapacitet på det danske vejnet, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen.

Regeringen og Dansk Folkeparti vil desuden hæve hastighedsgrænsen fra 70 km/t til 80 km/t for lastbiler uden for tættere bebyggede områder og på motortrafikveje for at fremme mobiliteten og sikre bedre vilkår for transporterhvervet. Det vil mindske hastighedsspredningen mellem lastbiler og personbiler og dermed personbilers behov for at overhale lastbiler, hvilket isoleret set gavner trafiksikkerheden. Samtidig fastholdes hastighedsgrænsen på 70 km/t i timen på de strækninger, hvor en øget hastighed ikke er forsvarlig. Der afsættes derfor midler, så der kan nedskiltes på relevante kommunale og statslige veje.

- En øget hastighed på statens landeveje for lastbiler fra de lovbefalede 70 km/t til 80 km/t har gennem mange år været en mærkesag for DTL, siger administrerende direktør i DTL Erik Østergaard, og fortsætter: 

– DTL mener også, at erhvervet kan have fordel af en sådan ændring af de faste hastighedsgrænser for store køretøjer. Vi er desuden overbeviste om, at nettoresultatet på trafiksikkerhed vil være positiv, da ensartede hastigheder i sig selv skaber mere ro, naturligt flow og færre hasarderede overhalinger i trafikken.

Derudover vil regeringen og Dansk Folkeparti udvide det eksisterende overhalingsforbud for lastbiler til også at gælde lette og tunge vogntog. Det udvidede forbud skal gælde på yderligere 270 km af landets 2-sporede motorvejstrækninger. Formålet er at skabe en mere rolig trafikafvikling på en række 2-sporede strækninger med høj trafikintensitet.

 - Jeg skal ikke lægge skjul på, at der hverken er faglige eller saglige begrundelser for ønsket om at begrænse lastbilers overhalingsmuligheder. Vi har noteret, at det er den politiske virkelighed, vi lever i. Men vi må kræve, at der efter en periode foretages en analyse af effekten af denne begrænsning i lastbilers bevægelighed, siger Erik Østergaard.

Endelig vil partierne igangsætte en forundersøgelse af en fast forbindelse over Kattegat. Forundersøgelsen vil være den første konkrete planlægningsundersøgelse af en Kattegatforbindelse og vil kunne give et billede af, hvordan en fremtidig forbindelse potentielt kan se ud.

Selvom det ikke er de store transportpolitiske overraskelser, der springer i øjnene i den netop indgåede finanslovsaftale, er der alligevel nye og positive elementer. Det gælder blandt andet tungvognsområdet, hvor der er afsat midler til en målrettet og risikobaseret kontrol med fokus på de områder, hvor politiet vurderer at kunne finde uordnede forhold. ITD har længe efterspurgt øget kontrol, og har i den forbindelse foreslået oprettelsen af en særlig kontrolenhed efter tysk forbillede. Det blev dog ikke til noget i denne ombæring, alligevel er der ros til aftaleparterne.

- Vi er meget glade for, at der er blevet lyttet til branchen og prioriteret midler til en koordineret, fælles myndighedsindsats rettet mod tungvognsområdet. Der har længe været behov for en målrettet og konsekvent håndhævelsesindsats, og selvom vi gerne havde set, at man tog skridtet fuldt ud og oprettede en særlig ekspertenhed, som BAG i Tyskland, så er det her bestemt et godt skridt i den rigtige retning, siger Carina Christensen, administrerende direktør i ITD.

DTL kvitterer for, at administrationsgebyret på erhvervsaffald afskaffes, fremhæver Erik Østergaard:

- Det har erhvervslivet efterlyst i mange år i forlængelse af, at kommunernes generelle opgaver med erhvervsaffaldet faldt bort med affaldsreformen i 2007. Det vil være positivt, hvis partnerne i forlængelse heraf også vil se på at fuldende den påbegyndte reform med vedtagelse af forsyningsstrategien, og dermed for alvor få sat gang i den grønne omstilling af affaldssektoren.

Endelig bliver der i finanslovsaftalen lagt op til opdatere reglerne for miljøzonerne og give kommunerne mulighed for at stille skærpede miljøkrav i København, Aarhus, Odense, Aalborg og Frederiksberg. Herudover vil man stramme op på håndhævelsen af miljøzonereglerne ved at digitalisere ordningen og automatisere håndhævelsen, og det glæder ITD.

- Det er en glimrende idé at få opdateret miljøzonereglerne. Den tekniske udvikling har overhalet reglerne og opdateringen er tiltrængt. Men det er samtidig vigtigt, at vi får en fornuftig løsning for køretøjer til særlige formål, der kun lejlighedsvis kører inden for miljøzonerne. Helt specifikt vil vi gerne kvittere for, at man også automatiserer håndhævelsen og digitaliserer ordningen. Det betyder rigtig meget for vores medlemmer, at de ikke skal køre rundt med forskellige klistermærker, som kræver en tur forbi en synsvirksomhed med hver eneste bil. Det er en bøvlet og bureaukratisk løsning, og frem for alt ikke en tidssvarende løsning, slutter Carina Christensen.

Hold dig opdateret med Transportmagasinet
Er du abonnent? Bliv abonnent

Med et abonnement får du ubegrænset adgang til online avisen. Læs avisen online


Send til en kollega

0.115