23948sdkhjf

Sag om vanvidsbilisme - konfiskation af lastbil ophævet

Konfiskation er et voldsomt indgreb, mener DTL’s arbejdsgiverforening efter en konkret sag med en vognmand.

----------

I en nylig kendelse fra Vestre Landsret blev beslaglæggelsen af en vognmands lastbil ophævet, da landsretten vurderede, at chaufføren ikke var i stand til at dække tabet ved en eventuel konfiskation.

Chaufføren blev taget for spirituskørsel, og efterfølgende blev lastbilen beslaglagt af politiet; men nu har Vestre Landsret ophævet konfiskationen.

- Kendelsen er et godt eksempel på, hvornår konfiskation må anses for uforholdsmæssigt indgribende, og hvornår der derfor ikke skal ske beslaglæggelse af køretøjet, mener DTL’s Arbejdsgiverforening.

Landsretten lagde til grund for sin afgørelse, at vognmanden ikke havde mulighed for at vide, at det køretøj, som han stillede til rådighed for en ansat chauffør, ville blive anvendt til spirituskørsel.

Desuden mente Landsretten også, at vognmandens mulighed for at forfølge et erstatningskrav mod chaufføren var illusorisk.

På den baggrund nåede landsretten frem til, at konfiskation af lastbilen måtte anses for at være et uforholdsmæssigt indgribende over for ejeren, hvorfor betingelserne for beslaglæggelse af lastbilen ikke var opfyldt. Beslaglæggelsen af lastbilen blev derfor ophævet.

DTL: Husk at orientér medarbejderne
Efter sagen opfordrer DTL’s arbejdsgiverforening nu sine medlemmer til at huske at orientere medarbejderne om vanvidskørsel og den økonomiske konsekvens ved en eventuel konfiskation af køretøjet.

DTL’s arbejdsgiverforening har udarbejdet forskelligt materiale, som vognmanden kan bruge over for sine medarbejdere blandt andet et tillæg til en ansættelseskontrakt, et udkast til en bilpolitik og en tro-og-love-erklæring.

Et voldsomt indgreb
- DTL's arbejdsgiverforening vurderer, at den aktuelle sag er retningsgivende for, hvornår konfiskation anses for et for at være for voldsomt et indgreb mod en arbejdsgiver, skriver advokatfuldmægtig Mads Willer Skytte fra Dansk Erhverv i en meddelelse på vegne af DTL’s arbejdsgivergforening.

Mads Willer Skytte er advokatfuldmægtig med speciale i arbejds- og ansættelsesret, og han skriver, at der ikke skal foretages konfiskation af køretøjet, såfremt ejeren af bilen godtgør, at konfiskationen må anses for uforholdsmæssigt indgribende.

- I denne vurdering skal der navnlig lægges vægt på, om ejeren af køretøjet havde mulighed for at vide, at køretøjet ville blive benyttet til vanvidskørsel, og om ejeren har taget rimelige skridt til at sikre sin økonomiske stilling i anledning af overdragelsen af køretøjet til en anden person.

Seminar om vanvidsbilisme
For at sætte fokus på problemet med vanvidsbilisme holder Dansk Erhverv et online seminar - et webinar - om vanvidsbilisme. Det gør man den 7. december 2021.

Foruden gennemgang af reglerne vil vognmandens praktiske håndtering af problemet også blive berørt. Det handler om emner som udarbejdelse af personalepolitik, bilpolitikker og lignende..

Kommenter artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Send til en kollega

0.141